INTERALUM

Bey u kuchil ts’a meeyaj tan u bin u nojochtaj sansamaj, kik ts’aik ti’ le ik maak máanalo’ob juump’el ma’alob aantalij ti’ tu laakal ba’ax k’abeetik u ti’ al u pajtaj u meeyajtik ti’ tu laakal ba’ax ku tuklik. Kik ts’aik u méeyaj k’aabi ti’ a majan k’aabo’ob, bey xan u konoli’ ti’a tu k’aaba’ meen to’onej ji’ik ts’aikti’e perfilería, herrajes, accesorios yéetel maquinaria jach tan tu jok’le.

To’onej juump’el kuchil ts’a meeyaj k’aaj oota’an meentum ku binik k’eexlantik u nu’ukulil ik méeyaj leti’ e ku yáantko’on ik ts’ae ma’alo’ob chuuka’an méeyajo’.

Kik Kanantik tu la kal ba’ax kik meeyajtik way tik lu’umilej bey xáan te’e naach kaajilo’ob tu laakal yook’ol kab, meen u tuukulile’ yéetel tu lakal ba’ax ku peksaji ik puksik’ale ku beetik ik meeyaj ma’alob, bey xaan muuch’ meeyaj, bey xaane’ kik kanantik le lu’um tu’ux kik kuxtala’.

Ik oojej jach k’aana’a le maako’ob ku maana ti’ to’on le beetke kik ts’aik juump’el ma’alob koonoti’ beytuné kik ilik u yáantal je’en p’iis k’ine u taaj yéetel u biskubaj tik eetej.

 
máanstuje eka cha’antka: